TÁC GIẢ - AUTHORS
ĐIỀN EMAIL ĐỂ NHẬN BÀI MỚI
(Xem: 5240)
Tuệ Tĩnh Thiền sư (chữ Hán: 慧靜禪師, 1330 – 1400[1]) là một lang y sống ở giai đoạn cuối thời Trần. Ông được hậu thế suy tôn là tiên thánh của ngành thuốc Nam.