TÁC GIẢ - AUTHORS
ĐIỀN EMAIL ĐỂ NHẬN BÀI MỚI
(Xem: 2369)
Tăng, Ni ở chùa lấy giác ngộgiải thoát của Phật làm mục đích tối hậu, lấy giới luật của Phật làm Thầy để thực hành giáo pháp đưa đến sự chứng đắc Niết Bàn.